Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej:

 • Agnieszka Wolińska - Prezes Zarządu
 • Piotr Gołosz - Wiceprezes
 • Wioletta Bąk - Skarbnik
 • Weronika Chajduk - Sekretarz
 • Członkowie Zarządu:
 • Rozalia Miernik
 • Jadwiga Łukawska
 • Wioleta Michalska
 • Leszek Suwara
 • Grzegorz Łukawski
 • Agnieszka Kawalec
Stowarzyszenie Na Rzecz Ziemi Zbijowskiej 2010 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona Główna - O Stowarzyszeniu - Zarząd - Statut - Galeria - Kontakt